Tjenester
 • Veiledning

  • Etableringer
  • Selskapsformer
  • Budsjettering
  • Finansiering
  • Endringssituasjoner
 • Regnskap

  • Bokføring
  • Avstemminger
  • Merverdiavgiftsoppgaver
  • Årsregnskap
  • Skattemelding med næringsspesifikasjon
  • Skatteberegning
 • Lønn

  • Lønnsslipper og utbetalingsoversikt
  • Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
  • Andre trekk
  • Sykepenger – refusjoner
  • Offentlige rapporteringer
 • Fakturering

  • Integrering med regnskap
  • Med eller uten KID
  • Elektronisk innhenting av innbetalinger fra bank.
  • Purringer
  • Kontakt med inkassoselskap