Aktuelle datoer og frister

Aktuelle datoer og frister

Merverdiavgift:
Årsoppgave – 10. mars
Årsoppgave landbruk – 10. april
2-mnd:
1. termin – 10. april
2. termin – 10. juni
3. termin – 31. august
4. termin – 10. oktober
5. termin – 10. desember
6. termin – 10. februar

Lønn:
Betalingsfrist arbeidsgiveravg. og skattetrekk:
1. termin – 15. mars
2. termin – 15. mai
3. termin – 15. juli
4. termin – 15.september
5. termin – 15. november
6. termin – 15. januar
Frist A-meldinger 5 dager etter månedsslutt.
Frist for utsendelse av lønns- og trekkopplysninger til ansatte: 31. januar

Skattemelding:
Skattemelding for aksjeselskap – 31. mai.
Skattemelding for næringsdrivende og ektefelle – kun elektronisk 31. mai.
Skattemelding for øvrige lønnsmottakere og pensjonister – 30. april.
Betaling av tilleggsforskudd for å unngå renter – 31. mai.
Årsregnskap:
Fastsetting av årsregnskap og årsberetning – 30. juni.
Innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret – kun elektronisk 31. juli.
Aksjonærregisteroppgaven – kun elektronisk 31. januar