Velkommen til Indre Østfold Regnskapsbyrå!

Indre Østfold Regnskapsbyrå er et autorisert regnskapskontor som holder til i Trøgstad. Vi er 8 ansatte som har lang erfaring i bransjen og vi vender oss både til bedrifter og landbruk.

Indre Østfold Regnskapsbyrå kan nå tilby mulighet til å logge seg på sitt eget regnskap gjennom vår regnskapsportal. Her kan kunden selv utføre deler av regnskapsarbeidet, f.eks fakturering med full integrering i regnskapet. Dersom man benytter KID vil innbetalinger bokføres automatisk i regnskapet fortløpende. Purring kan dermed gjøres kort tid etter forfall selv om øvrige bilag ikke er bokført. Rapporter kan skrives ut fra portalen, og betaling av flere fakturaer kan skje ved hjelp av noen enkle tastetrykk.
Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Åpningstider:
16. september - 14. juni: Mandag - fredag  08.00 - 15.30
1. februar - 31. mai: Langåpent på torsdager til kl. 18.00
15. juni - 15. august: Tirsdag - torsdag 08.00 - 15.00 (mandag og fredag etter avtale)
16. august - 15. september: Mandag - fredag 08.00 - 15.00


Aktuelle datoer og frister

Merverdiavgift:

Årsoppgave - 10. mars
Årsoppgave landbruk - 10. april
2-mnd:
6. termin - 10. februar
1. termin - 10. april
2. termin - 10. juni
3. termin - 31. august
4. termin - 10. oktober
5. termin - 10. desember

Lønn:
Betalingsfrist arbeidsgiveravg. og skattetrekk:
6. termin - 15. januar
1. termin - 15. mars
2. termin - 15. mai
3. termin - 15. juli
4. termin - 15.september
5. termin - 15. november
Frist A-meldinger 5 dager etter månedsslutt.
Frist for utsendelse av lønns- og trekkopplysninger til ansatte: 31. januar

Selvangivelse:
Selvangivelse for selskap - kun elektronisk 31. mai.
Forhåndsutfylt selvangivelse for næringsdrivende og ektefelle - kun elektronisk 31. mai.
Forhåndsutfylt selvangivelse for øvrige lønnsmottakere og pensjonister - 30. april.
Betaling av tilleggsforskudd for å unnga renter - 31. mai.

Årsregnskap:
Fastsetting av årsregnskap og årsberetning - 30. juni.
Innsendig av årsregnskap til Regnskapsregisteret - kun elektronisk 31. juli.
Aksjonærregisteroppgaven - kun elektronisk 31. januar