Velkommen til Indre Østfold Regnskapsbyrå!

Indre Østfold Regnskapsbyrå er et autorisert regnskapskontor som holder til i Trøgstad. Vi er 8 ansatte som har lang erfaring i bransjen og vi vender oss til bedrifter og landbruk.

Indre Østfold Regnskapsbyrå kan nå tilby mulighet til å logge seg på sitt eget regnsakp gjennom vår regnskapsportal. Her kan kunden selv utføre deler av regnskapsarbeidet, f.eks fakturering med full integrering i regnskapet. Dersom man benytter KID kan innbetalinger hentes elekstronisk fra bank med direkte bokføring og kryssing i regnskapet. Purring kan dermed gjøres kort tid etter forfall selv om øvrige bilag ikke er bokført.
Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Åpningstider:
16. september - 14. juni: Mandag - fredag  08.00 - 15.30
15. juni - 15. september: Tirsdag - torsdag 08.00 - 15.00 (mandag og fredag etter avtale)
Kontoret er stengt uke 29 og 30 (de to siste ukene i juli)

Aktuelle datoer og frister

Merverdiavgift:

Årsoppgave - 10. mars
Årsoppgave landbruk - 10. april

Terminoppgaver:
6. termin - 10. februar
1. termin - 10. april
2. termin - 10. juni
3. termin - 31. august
4. termin - 10. oktober
5. termin - 10. desember

Lønn:
Betalingsfrist arbeidsgiveravg. og skattetrekk:
6. termin - 15. januar
1. termin - 15. mars
2. termin - 15. mai
3. termin - 15. juli
4. termin - 15.september
5. termin - 15. november
Frist A-meldinger 5 dager etter månedsslutt.
Frist for utsendelse av lønns- og trekkopplysninger til ansatte: 31. januar

Selvangivelse:
Selvangivelse for selskap - kun elektronisk 31. mai.
Forhåndsutfylt selvangivelse for næringsdrivende - kun elektronisk 31. mai.
Forhåndsutfylt selvangivelse for lønnsmottakere og pensjonister - 30. april.
Betaling av tilleggsforskudd for å unnga renter - 31. mai.

Årsregnskap:
Fastsetting av årsregnskap og årsberetning - 30. juni.
Innsendig av årsregnskap til Regnskapsregisteret - kun elektronisk 31. juli.
Aksjonærregisteroppgaven - kun elektronisk 31. januar